TUR Forlag: Nye digitale udgivelser tilgængelige

26. maj 2020

TUR Forlag har i et stykke tid haft fokus på digitale produkter, hvilket betyder, at forlaget efterhånden har udviklet en del forskellige. Se dem her. 

Nye digitale udgivelser tilgængelige

Forløb
Et forløb er et læringsmateriale, der understøtter afviklingen af et specifikt kursus eller fagmål. Det kan bruges både til fjernundervisning og værkstedsundervisning.
Det anvendes typisk i forbindelse med, at en underviser er tilknyttet. 

Gennemslagskraft som underviser er et nyt fjernforløb til undervisere, der gerne vil blive bedre til at undervise foran et kamera. Det er et skærmtræningskursus, hvor man veksler mellem teori og øvelser, som henvender sig til alle, der gerne vil blive mere sikker foran skærmen. 

Kapitel 1.3 henvender sig til chauffører samt lager- og kontormedarbejdere ansat hos afsendere, transportører eller modtagere af farligt gods i henhold til ADR og IMDG, kapitel 1.3. 

Gaffeltruck, der er målrettet AMU-uddannelsesmål 47592, henvender sig derfor til Efteruddannelse for erfarne truckførere, Gaffelstabler - Certifikat A og Gaffeltruck Certifikatkursus B. 

Digitale opgaver 
Digitale opgaver modsvarer de fysiske opgavesamlinger, og består af såvel selvrettende opgaver som traditionelle opgaver, hvor underviseren skal rette og give feedback.

Godstransport med lastbil over 3.500 kg kan benyttes på uddannelsen af samme navn: Godstransport med lastbil over 3.500 kg.

Gaffeltruck kan benyttes på uddannelserne: Gaffeltruck Certifikatkursus B og Efteruddannelse for erfarne truckførere.

Mobile kraner indeholder opgaver i alt fra anhugning til kranførercertifikater. 

Adgang til produkterne
Alle produkter kan købes på TUR Forlags webshop, og koder kan genereres gennem turteori.dk.

Ved spørgsmål til forløbene eller de digitale opgaver kan TUR Forlag kontaktes ved at ringe på 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag