COVID-19: Force majeure: Nye bekendtgørelser fra Færdselsstyrelsen er trådt i kraft

19. marts 2020

Gyldighed på en række kørekort og beviser forlænges, og det tillades at udlåne chauffører.

Force majeure: Nye bekendtgørelser er trådt i kraft
Foto: Colourbox

Tidligere på ugen udkom Transportministeriet med et notat om akutte initiativer på transportområdet, som skal være med til at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmanglen. Disse initiativer er nu trådt i kraft med udstedelsen af ny bekendtgørelse onsdag den 19. marts 2020.

Bekendtgørelsen rummer følgende:

  • Forbuddet mod at udlåne chauffører bliver midlertidig ophævet
  • Følgende kørekort og beviser, som udløber i perioden 1. marts til den 30. april 2020, forlænges til den 31. august 2020:                
    • C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E
    • Chaufføruddannelsesbeviset (CUB)
    • Uddannelsesbevis til transport af farligt gods
    • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs Færdselsstyrelsens tiltag om vejtransportområdet som følge af Coronavirus

- TUR

facebook twitter