COVID-19: Udstedelse af administrativt svendebevis på TURs område

31. marts 2020

Mandag den 30. marts 2020 har TURs bestyrelse besluttet, at der under COVID-19 kan udstedes svendebreve uden afholdelse af svendeprøve.

COVID-19: Udstedelse af administrativt svendebevis på TURs område
Foto: Colourbox

Hvis skolerne er nødt til at udskyde afholdelse af svendeprøve på grund af COVID-19, har TURs bestyrelse besluttet, at der kan udstedes et administrativt svendebevis (svendebrev) til de elever, der ikke får mulighed for at aflægge svendeprøve. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i nødundervisningsbekendtgørelsen

Betingelser for udstedelse af administrativt svendebevis
Der kan udstedes et svendebrev uden afholdelse af svendeprøve, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Eleven har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen
  • Skolen indstiller, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål
  • Der foreligger en afsluttende praktikerklæring fra virksomheden
  • Dette gælder indtil videre kun for elever, der er i gang med svendeprøvemodulet, samt for elever, der er indkaldt til svendeprøvemodulet med start inden den 1. april 2020

Desuden omfatter beslutningen ikke ambulancebehandleruddannelsen, da der er særlovgivning på dette område.

Hvis eleven ikke er omfattet af ovenstående, kan det være muligt at udskyde elevens svendeprøve inden for elevens uddannelsestid. I disse tilfælde vil det ikke være nødvendigt at fortage særlige tiltag.

Hvis en udskudt svendeprøve ikke er inden for uddannelsestiden, kan elev og virksomhed i enighed vælge at forlænge uddannelsesaftalen, indtil svendeprøven kan afholdes.

Hvis der hverken kan udstedes et administrativt svendebevis, eller uddannelsesaftalen kan forlænges, kan eleven optages i skolepraktik, når uddannelsesaftalen udløber, og indtil svendeprøve kan afholdes. Dette gælder undtagelsesvist også uddannelser, hvori der ikke er skolepraktik.

- TUR

facebook twitter