Nyudviklet faglærerkursus i elementær brandbekæmpelse

4. marts 2020

Kurset ”Instruktør elementær brandbekæmpelse” afholdes for første gang til marts på baggrund af efterspørgsel fra skolerne. 

Nyudviklet faglærerkursus i elementær brandbekæmpelse

Kurset ”Instruktør elementær brandbekæmpelse” er målrettet faglærere, der skal undervise i elementær brandbekæmpelse på kvalifikationsuddannelserne på personbefordring og vejgods. Faglærere kan efter deltagelse på dette kursus undervise elever i bl.a. sikkerhed under brandslukning samt information om en brands udbredelse og håndslukningsredskaber.

Færdselsstyrelsen har godkendt kurset, så det opfylder kravet for at undervise i faget i forhold til bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Tilmelding og afholdelse
Kurset er udviklet i samarbejde med brandskolen i Korsør, hvor det også afholdes. Kurset er et todageskursus og afholdes to gange på følgende datoer:

  • 30. – 31. marts 2020
  • 24. – 25. august 2020


Tilmelding til kurset i marts 

Tilmelding til kurset i august

- TUR

Se oversigt over alle TUR Faglærekurser 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag