COVID-19: Prøver i AMU

26. marts 2020

Ifølge nødundervisningsbekendtgørelsen skal skoler fortsat afslutte AMU-kurser med de tilknyttede prøver. Multitest kan bruges til at afvikle AMU-prøverne som hjemmeprøve.

Prøver i AMU under COVID-19
Foto: Colourbox

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt et brev til alle AMU-udbydere, hvori de uddyber retningslinjerne for nødundervisning på AMU inden for en række væsentlige områder.

Det er pålagt AMU-udbyderne i videst muligt omfang at tilbyde nødundervisning, mens skolerne har lukket på grund af COVID-19. Dette medfører bl.a. at skolerne fortsat skal leve op til kravet om, at AMU-kurser afsluttes med en prøve, medmindre kurset er fritaget for prøvekrav. I forlængelse af at skolerne gennemfører AMU-kurser som fjernundervisning, gives der dispensation for, at skriftlige prøver kan afvikles som hjemmeprøver via digitale testsystemer som Multitest.

Michael Andersen, chef for Multitest, forklarer:

- TUR har allerede udviklet prøver til en lang række AMU-kurser inden for transportområdet, så skolerne kan fortsat bruge Multitest som platform til at afvikle prøver, mens de er lukket ned for tilstedeværelsesundervisning. Kursisterne kan i stedet gennemføre de skriftlige prøver hjemmefra, hvor de bor.

- Det er nemt for skolen at sætte prøven op, så den kan tages som hjemmeprøve. Skolen skal blot oprette prøven i Multitest, og meddele kursisten hvornår prøven skal aflægges. Kursisten logger ind i Multitest hjemmefra med sit NemID, og gennemfører prøven som sædvanlig.

Har skoler spørgsmål til oprettelsen af prøver i Multitest, kan Michael Andersen kontaktes på telefon 8145 4512 eller e-mail ma@tur.dk.

Ministeriet svarer på corona-spørgsmål
Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en Corona-hotline, som skoler og institutioner kan ringe på for at få svar på deres spørgsmål. Ring på tlf. 7080 6707. Telefonen har åbent mandag-fredag kl. 8:00-17:00 samt lørdag-søndag kl. 10:00-16:00. Alternativ kan man finde svar på ministeriets hjemmeside, som har oprettet en side med information til uddannelsesinstitutioner om Coronavirus.

- TUR

Se Nødundervisningsbekendtgørelsen på retsinformation.dk
 
Læs generelt om prøver i AMU, få svar på spørgsmål og vejledning til uddannelsesadministration.dk på tur.dk

facebook twitter