Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne

3. november 2020

EVA har udgivet et hæfte, som giver inspiration til, hvordan ledere og lærere på erhvervsuddannelserne kan styrke feedbackkulturen.

Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne
Foto: Screenshot af hæftets forside

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) udarbejdet et hæfte om feedbackkultur på erhvervsuddannelserne.

Hæftet giver et overblik over feedback i EUD-sammenhæng ud fra et både teoretisk og praktisk perspektiv. Hæftet består af 20 sider, hvori der skitseres, hvorfor feedback er afgørende for elevernes læring på EUD. Overskrifterne lyder bl.a. på:

  • Hvad handler feedback om?
  • Feedback foregår før, under og efter en læreproces
  • Feedbackformer på EUD og deres anvendelse
  • Valg af fokus for feedback
  • Elevernes oplevelse af feedback
  • Erhvervsuddannelseslærernes samarbejde om feedback
  • Refleksionsspørgsmål

EVA skriver om hæftet således:
”Hæftet præsenterer centrale resultater fra EVA’s undersøgelse af feedback på erhvervsuddannelserne samt teoretisk baggrundsviden om feedback. Undersøgelsens resultater bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsuddannelseslærere og en dybdegående kvalitativ interviewundersøgelse på tværs af hovedområder med pointer fra både ledere, lærere og elever. Dataindsamlingen er foregået i efteråret 2018.”

- TUR

Læs mere om undersøgelsen og find hele rapporten på EVA’s hjemmeside

facebook twitter