Sekretariatschef til administrativ og politisk ledelse

4. november 2020

Har du et stærkt kendskab til uddannelsesverden, og har du et skarpt blik for strategi og udvikling? Har du politisk tæft, og kan du varetage mange interessenter? Kan du fastsætte mål og faglige ambitioner? Kan du skabe og fastholde relationer?

Sekretariatschef til administrativ og politisk ledelse i Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

TUR søger en ny sekretariatschef til administration og politisk ledelse af sekretariatet med 21 medarbejdere, som sammen sikrer fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.  

Med reference til bestyrelsen får du ansvaret for ledelsen af sekretariatet og for at betjene bestyrelsen, formandskabet og brancheudvalgene. Som sekretariatschef får du ansvaret for udvikling og implementering af strategier og målsætninger samt den daglige administrative drift. Du får ansvar for budgetlægning og regnskabsaflæggelse samt løbende økonomisk drift af organisationen. Desuden får du det overordnede ansvar for styring af forskellige puljer og fondsbevillinger.

Bred kontaktflade med mange interessenter
Du får en stor kontaktflade og vil være i dialog med bl.a. vores ejere, som består af arbejdsmarkedets parter inden for transportområdet, uddannelsessteder, ministerier og styrelser. Derudover vil du have ansvaret for den eksterne og interne kommunikation og information, påse at vedtægter følges og du vil have ansvaret for TURs medlemsorienterede aktiviteter, som består af følgende områder: TUR Forlag, Multitest, TUR Faglæreruddannelser og svendeprøveordningen. Slutteligt har du ansvaret for at varetage internationale aspekter, idet du skal være repræsentant i EuroTra, hvor TUR har medlemskab.

Politisk tæft kombineret med viden og erfaring fra uddannelsesverden
Du er den rette profil, hvis du har:

  • et stærkt kendskab til uddannelsessystemet og specielt til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.
  • indsigt i transportområdets faglige og samfundsmæssige status.
  • evnen til at skabe solide resultater i de mange forskellige typer af samarbejder, du vil blive en del af.
  • stærke administrative kompetencer, er en god projektleder og evner at arbejde i en organisation med mange stakeholders og interessenter.

Arbejdet kræver, at du er udviklingsorienteret og visionær samt evner at arbejde både taktisk og strategisk i en uddannelsespolitisk organisation. Dermed er politisk tæft kombineret med stærke kommunikative evner i forhold til medarbejdere, lederkollegaer og eksterne samarbejdspartnere en forudsætning.

Som person viser du gode samarbejdsevner, robusthed og initiativ, samt en særlig evne til at opbygge og deltage i netværk omkring dig, og du kan kommunikere på alle niveauer. Endeligt forventer vi, at du er velformuleret, skriftligt stærk og behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.

Du skal være optaget af at udvikle sekretariatet og fastsætte mål og faglige ambitioner parallelt med imødekommelse af de politiske ønsker samt de faglige, administrative og organisatoriske prioriteringsbehov. Vi lægger vægt på, at du evner at motivere og tage hånd om medarbejderes udvikling, og at du forstår, at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater.

Frihed under ansvar med reelle indflydelsesmuligheder
Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på faglighed og frihed under ansvar i et åbent kontormiljø i det centrale København tæt på Hovedbanegården. TUR består på nuværende tidspunkt af 21 kompetente medarbejdere, som varetager forskellige opgaver, der alle støtter op om uddannelser til transportbranchen, og som alle bidrager til driften af en særdeles velfungerende arbejdsplads. Din rolle er at udvikle organisationen, og talemåden ”at spille hele holdet bedre” skal være naturlig for dig.

Ansøgning og CV
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Michael Boas Pedersen på telefon 3377 4827.

Ansøgning og CV sendes til TUR via ansøgningslinket nedenfor hurtigst muligt og senest den 23. november 2020 kl. 08:00. Der afholdes samtaler i uge 49 og 50. Vi vurderer ansøgninger løbende. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg stillingen via Jobindex her 

- TUR

facebook twitter