Vi søger ny uddannelsessekretær

4. november 2020

Er du serviceminded og en god holdspiller? Kan du have mange bolde i luften? Har du erfaring med administrativt arbejde på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne? Så er du måske vores nye kollega. 

Er du TUR’s nye kollega? 

Vores dygtige kollega går på pension, og vi søger derfor en dygtig administrativ medarbejder (uddannelsessekretær), som kan tiltræde stillingen hurtigst muligt og gerne senest den 2. januar 2020. Hvis du er interesseret i at arbejde med opgaver indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, så er dette måske jobbet for dig.

Hvad skal du beskæftige dig med?

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt. Nogle opgaver udfører du selvstændigt, andre opgaver foregår i tæt samarbejde og dialog med kollegaer. Fælles for opgaverne er, at du vil sidde i hjertet af vores kontor med en bred berøringsflade.  

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • at udføre administrative opgaver i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) indenfor transportområdet. Dette omfatter arbejde i forskellige it­ systemer, som understøttes af den ministerielle databank: Easy-P, Uddannelsesadministration, elektronisk virksomhedsgodkendelse, m.m.
 • arbejdet omfatter bl.a. et særligt ansvar for registrering af uddannelsespapirer og udstedelse af svendebreve. Endvidere varetagelse af centrale funktioner i forhold til godkendelse af praktikvirksomheder. 
 • at medvirke til drift og justering/udvikling af de administrative systemer i TUR, som er under bestandig udvikling.
 • at medvirke i andre administrative opgaver i det omfang dette skønnes nødvendigt. Disse opgaver kan omfatte postbehandling, intern kommunikation, mødebetjening mv.
 • at medvirke ved mødeplanlægning, forestå mødeindkaldelser og løse opgaver knyttet til afvikling af konferencer, møder i brancheudvalg mv.
 • at forestå sagsbehandling i tæt samarbejde med sekretariatschefen og konsulentgruppen i TUR.
 • at forestå administrativ projektstyring/kontraktjournalisering i samarbejde med TURs projektleder.
 • at deltage i DM i Skills og administrativkonference (inkl. rejseaktivitet).
 • at samarbejde med din nærmeste kollega, som også er uddannelsessekretær, om at løse opgaver efter behov samt at stå for sagsbehandling i det omfang dette skønnes nødvendigt. 
 • at samarbejde med vores kommunikationsafdeling, forlag og online prøveplatform vil også forekomme.

Du vil dele kontor med en kollega, som også er uddannelsessekretær. Du refererer direkte til sekretariatschefen.

Hvad kan vi tilbyde:

 • En spændende, selvstændig og varieret hverdag med gode kolleger
 • Et åbnet kontormiljø med gode kollegaer. Kontoret ligger i hjertet af København; tæt på Hovedbanegården
 • Gode ansættelsesvilkår
 • Gode muligheder for efteruddannelse og videreudvikling

Du er den rette person til stillingen, hvis du er…

 • uddannet kontorassistent og har relevant erhvervserfaring - meget gerne fra en lignende stilling, f.eks. fra en erhvervsskole. 
 • rutineret bruger af Office-programmerne og har let ved at tilegne dig kompetencer i nye IT-systemer.
 • struktureret og god til at fordybe dig i arbejdet men kan også lide at have mange bolde i luften.
 • serviceminded og kan varetage samarbejdet med TURs eksterne kunder og brugere.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes direkte til konstitueret sekretariatschef Johnny Bengtson på mail jb@tur.dk senest den 18. november 2020.

- TUR

Om TUR:
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler dermed fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere.
TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage Transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.

Følgende organisationer er repræsenteret i TUR: 3F, DI, DE, DSB, Dansk Jernbaneforbund, Danmarks Fiskeri forening, Danske Regioner, Forsvaret, Forsvarets Personale, Kommunale Brandvæsen, FOA og HK-Stat.

Parterne i TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg - såkaldte "paritetiske udvalg".

Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for målområderne:

 • Gods på landevej og bane
 • Personbefordring med bil, bane og bus
 • Terminaler, herunder havne og lufthavne
 • Oplagring i produktion, engros og detail
 • Redning, brand og ambulance
 • Erhvervsfiskeri

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.

facebook twitter