Farligt gods-konferencen sætter fokus på den nye ADR-konvention

22. oktober 2020

Konferencen afholdes i december og klæder faglærere på til at kunne undervise i den reviderede ADR-konvention.

Farligt gods-konferencen sætter fokus på den nye ADR-konvention

På Farligt gods-konferencen 2020 gennemgås aktuelle temaer, herunder nyheder og ændringer i revideret ADR-konvention, der træder i kraft i 2021.

Da ADR-konventionen opdateres hvert 2. år, og den nye version udkommer i 2021, vil denne være ét at hovedpunkterne på dette års konference. På konferencen vil ændringerne i det nye regelsæt gennemgås, så faglærere er klædt på til at kunne undervise efter den reviderede konvention, så snart konferencen er afholdt. Faglærerne kan således udelukkende koncentrere sig om at ajourføre deres undervisningsmaterialer.

Derudover vil Torkil Hansen, som er et kendt ansigt på fagligt gods-konferencen, holde oplæg om ”Håndværkerreglen”. Han vil også komme med en masse eksempler fra hverdagen. Torkil Hansen har i mange år været ansat i Politiets Tungvognssektion og har en bred viden indenfor området transport af farligt gods.

Det fulde program for de to dage vil blive offentliggjort inden længe.

Konferencen afholdes i Kolding den 17. – 18. december 2020.

- TUR

Læs mere om konferencen og tilmelding her

facebook twitter