Fem minutter til prøvestart

29. oktober 2020

Multitest har fået en ny funktion, som gør prøvebestilling til AMU-kurser mere fleksibelt.

Fem minutter til prøvestart

Multitest har udviklet en ny funktion, som imødekommer ønsket om, at karenstiden for at bestille prøver til AMU-kurser bliver mere fleksibelt. Den nye funktion fjerner den tidligere trinvise inddeling af prøvestart hver 15. minut, og samtidig er der udarbejdet en funktion, hvor man kan bestille en prøve til at starte ”om fem minutter”.

Flere skoler og andre efteruddannelsesudvalg har henvendt sig med ønsket, så varetagelsen af prøvekravet ved AMU-kurser bliver mere fleksibelt.

Funktionen er især aktuel efter der den 1. januar 2020 blev indført krav om, at AMU-kurser, som ikke er certifikatkurser, skal afsluttes med en prøve. Prøvekravet udspringer fra en trepartsaftale om et styrket og mere fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem.

Chef for Multitest, Michael Andersen, har udarbejdet en instruktionsfilm, som viser, hvordan man indstiller prøven til at starte om fem minutter.

Se filmen her 

TUR vil løbende opdatere prøvevejledningerne i Uddannelsesadministration i forhold til prøvebestilling.

- TUR

facebook twitter