Kursuskataloget for TUR Faglæreruddannelser 2021 er nu klar

29. oktober 2020

Det nye program for TUR Faglæreruddannelser 2021 er nu klar med næste års konferencer og nye såvel som tilbagevendende faglærerkurser.

 Kursuskataloget for TUR Faglæreruddannelser 2021 er nu klar (1)

Programmet for TUR Faglæreruddannelser for 2021 bærer i høj grad præg af nye omstændigheder på grund af COVID-19, som gør, at mange af de faglærerkurser og konferencer, der er blevet aflyst i år, er sat på programmet i 2021.

Da mange af TUR Faglæreruddannelsers kurser og konferencer lægger op til erfaringsudveksling, som kan være svær at facilitere via et online kursus, har TUR udviklet klare retningslinjer for afholdelse af fysisk tilstedeværelseskurser. Retningslinjerne udleveres på hvert faglærerkursus og kan også findes her.

Udsatte faglærerkurser og konferencer på programmet i 2021
Nedenfor er et udsnit af de faglærerkurser og konferencer, som blev rykket fra 2020 til 2021 grundet COVID-19:

  • ERFA Taxi: 10. februar 2021
  • ERFA Bus: 11. marts 2021
  • Chaufførkonferencen: 10. – 11. maj 2021

Årlige fastlagte konferencer
TURs konferencer afholdes i de samme uger hvert år:

  • Chaufførkonferencen, Administrativ konference, samt Krankonferencen afholdes i ugen op til Kr. Himmelfartsferien (10. – 11. maj og 11. – 12. maj 2021)
  • ERFA Gaffeltruck afholdes hvert år i uge 34 (26. – 27. august 2021)
  • Farligt gods-konferencen afholdes i uge 51 (20. – 21. december 2021)

Konferencerne er af to dages varighed ligesom de forrige år.

SPOT-kurser fortsætter i 2021
TUR har i 2020 udviklet såkaldte ”SPOT-kurser”, der er korte onlinekurser, som fokuserer på orientering af aktuelle emner indenfor transportområdet. Dette kursusformat fortsætter i 2021.

Faglærerkurser med fjernundervisningsdel
TUR arbejder på at udvikle flere faglærerkurser, der afholdes med en fjernundervisningsdel inden kursets fysiske fremmødedag. Skolerne vil løbende blive informeret om dette.

Plakat med kursusoversigt
Kursuskataloget trykkes som en plakat, der sendes ud til skolerne. Hver skole vil inden længe modtage eksemplarer, som kan hænges op på lærerværelset, i kantinen, på kontorerne mv.

- TUR

Se hele kursuskataloget

facebook twitter