Erfaringer og idéer til nødundervisning

24. september 2020

Den 6. oktober 2020 afholder TUR Faglæreruddannelser SPOT-kursus om nødundervisning.

Erfaringer og idéer til nødundervisning

Næste SPOT-kursus vil sætte fokus på erfaringer og idéer vedrørende nødundervisning.

Kurset afholdes af Sebastien Bigandt, Tænketanken DEA, og Søren Lundsgaard Jørgensen, Det Nationale Videncenter for e-læring. Kurset tager udgangspunkt i deres arbejde med at indsamle erfaringer og viden om erhvervsskolernes afholdelse af nødundervisning under nedlukningen i foråret. Deres arbejde viser bl.a.:

  • 8 ud af 10 lærere på VEU, forventer at de i høj eller nogen grad kan overføre erfaringer fra fjernundervisningen under coronanedlukningen til normale undervisningsforhold.
  • 7 ud af 10 lærere på VEU-området vurderer, at det fag, de har undervist mest i under coronanedlukningen, i høj grad eller nogen grad egner sig til fjernundervisning.
  • Undervisningen blev sværere og læringen mindre.
  • Lærerne fastholdt et solidt niveau med vejledning, feedback og variation i undervisningen.

Tilmelding og afholdelse
Kurset afholdes virtuelt kl. 15.30 den 6. oktober 2020 og varer omkring halvanden time.
Tilmelding til kurset kan foretages her.

facebook twitter