Faglærerkurset ”Farligt gods sikkerhedsrådgiver - NYE” er åben for tilmelding

17. september 2020

Faglærerkurset klæder nye ADR-sikkerhedsrådgivere på til Beredskabsstyrelsens eksamen.

Faglærerkurset ”Farligt gods sikkerhedsrådgiver - NYE” er åben for tilmelding

Kurset er primært for faglærere indenfor chaufførområdet, der forventer at skulle undervise i farligt gods på chaufføruddannelserne og ønsker at være klædt på til at deltage i Beredskabsstyrelsens eksamen for sikkerhedsrådgivere.

Faglærere forberedes til eksamen
For at blive godkendt som ADR-sikkerhedsrådgiver, skal man bestå Beredskabsstyrelsens eksamen. Beviset som godkendt ADR-sikkerhedsrådgiver skal fornyes hvert femte år, for at man må undervise indenfor farligt gods-området. TUR udbyder derfor faglærerkurser, der forbereder faglærere op til denne eksamen. Datoerne for disse kurser ligger umiddelbart før Beredskabsstyrelsens eksamensdatoer.

Kurset giver indsigt i ADR-konventionens opbygning og indhold, samt indsigt i relevante bekendtgørelser. Desuden xzhar kurset forskellige øvelsesopgaver og faglæreren får individuel vejledning på sikkerhedsrådgivereksamenens to dele, der består af en multiple-choice prøve og en case-study.

TURs faglærerkurser afholdes hos Odense Congress Center. Beredskabsstyrelsens eksamener foregår i Fredericia. Faglærere skal være opmærksomme på, at tilmelding til Beredskabsstyrelsens eksamen skal foretages via Beredskabsstyrelsens egen hjemmeside.

- TUR

Læs mere om faglærerkurset ”Farligt gods sikkerhedsrådgiver - NYE”

facebook twitter