Flere elever begynder på en erhvervsuddannelse

13. april 2021

Bl.a. er der flere elever på uddannelsesområdet ”Teknologi, byggeri og transport”.

Billede #26230553_beskåret

Foto: Colourbox

Børne- og undervisningsministeriet har offentliggjort nye tal, som viser, at otte procent flere begyndte på en erhvervsuddannelse i januar 2021 sammenlignet med året før.

Stigningen ses især på uddannelsesområderne ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”. De to uddannelsesområder har fremgang på henholdsvis 20 og 15 procent sammenlignet med sidste år.

UVM skriver, at ministeren vurderer, at årsagen til stigningen bl.a. findes i, ”at regeringen, skoler og arbejdsmarkedets parter løbende har haft stor fokus på erhvervsuddannelserne ikke mindst med trepartsaftaler om lærepladser og aftale om fagligt efterslæb”.

- TUR

Se elevtal på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Læs nyheden på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

 

facebook twitter