Temaside om trepart

29. april 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en temaside for de to trepartsaftaler fra november 2020.

Læreplads

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i november 2020 to trepartsaftaler om henholdsvis flere lærepladser og entydigt ansvar, samt om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked.

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en temaside for de to trepartsaftaler, hvor al relevant information er samlet. På temasiden findes bl.a. en FAQ, tidsplaner for implementeringen samt forventet ikrafttrædelse af initiativer. Temasiden vil løbende blive opdateret, og det vil være muligt at følge med i implementeringen af flere af de større initiativer.

- TUR

Se temasiden på uvm.dk

facebook twitter