Ny rapport: Anbefalinger til uddannelsesdækning for chauffører

17. august 2021

I en ny rapport om kompetencekrav og uddannelsesdækning for chauffører på handicapområdet præsenteres en række anbefalinger til styrkelse af uddannelsesområdet.

Kompetenceafdækning - Handicapområdet

TURs brancheudvalg for personbefordring besluttede først på året at gennemføre en analyse af uddannelsesdækningen på området for handicapchauffører (BAB). Analysen er gennemført sammen med konsulentfirmaet Moss-Bjerre, som bl.a. gennem interview med Trafikselskaberne, operatørerne, chauffører og skoler, har afdækket ønsker og mangler ved de eksisterende uddannelser.

Formål med undersøgelse

Formålet med undersøgelsen var at afdække kompetencekrav og uddannelsesdækning blandt chauffører i offentlig servicetrafik. Herunder var formålet at belyse, om de eksisterende AMU-kurser er hensigtsmæssige og tilstrækkelige til for det første at kvalificere og sikre de kørsels- og betjeningsmæssige dele af opgavevaretagelsen og for det andet at forestå hele den kommunikative, tryghedsskabende og relationelle del af håndteringen af svage borgere med både fysiske og psykiske handicap.

Revision af uddannelserne

Moss-Bjerre er i rapporten fremkommet med en række anbefalinger til kompetencekrav og uddannelsesdækning, som TURs brancheudvalg nu vil behandle med henblik på en revision af uddannelserne.

- TUR

Læs hele rapporten her

facebook twitter