Information til skolerne om krav om coronapas

15. december 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udsendt meddelelse til ungdoms- og voksenuddannelserne om krav om coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende.

Coronapas1

For at holde coronasmitten nede, har Børne- og Undervisningsministeriet netop udsendt et brev til ungdoms- og voksenuddannelserne med information om, at der er indført krav om coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende over 15 år på skolerne.

Enkelte undtagelser
Enkelte elever på ungdomsuddannelse er undtaget kravet, herunder unge med særlige behov (STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Det samme er personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Skolerne skal fremover mindst to gange fremover ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol af kravet om coronapas. Personer, der ikke kan fremvise coronapas, kan bortvises.

- TUR

Informationsmateriale og plakater om coronapas og smitteforebyggende råd i hverdagen, som kan hænges på skolerne, kan hentes på coronasmitte.dk

facebook twitter