Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser er positiv overfor forsøg med kørekort B på grundforløb 2

2. december 2021

TUR har i juni 2021 ansøgt Børne- og undervisningsministeriet om et nationalt forsøg, der gør det muligt for elever med uddannelsesaftale at starte på kørekort B allerede på grundforløb 2.

Design Uden Navn (23)

Foto: Colourbox

TUR har ansøgt Børne- og undervisningsministeriet om at starte et nationalt forsøg, så at elever på de fleste af TURs erhvervsuddannelser kan begynde tidligere på kørekortundervisning.

I forsøget flyttes op til halvdelen af kørekortundervisningen fra hovedforløbet til grundforløb 2. Dermed kan ansøgning om kørekort med tilhørende lægeerklæring rykkes frem med op til ca. 3 måneder.

Større incitament til indgåelse af uddannelsesaftaler

Formålet med det nye forsøg er at afprøve, om flere virksomheder vil indgå uddannelsesaftale med elever uden kørekort, hvis eleverne kan få kørekort tidligere i uddannelsen. Herudover ønsker TUR at se, om en tidligere påbegyndelse af kørekortundervisningen vil give incitament til en tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler, end det er tilfældet i dag.

Elever, som vil kunne blive omfattet af muligheden for at starte på kørekort B allerede på grundforløb 2, er tilmeldt:

  • Autohjælpsuddannelsen (ny erhvervsuddannelse med start 1. august 2022)
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Kranføreruddannelsen
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Lufthavnsuddannelsen
  • Togklargøringsuddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Forsøget vil kun kunne omfatte elever med uddannelsesaftale.

Afventer ministerens afgørelse

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), som rådgiver undervisningsministeren om ansøgninger, projekter mv., har behandlet TURs ansøgning og indstiller, at TURs ansøgning imødekommes. Ansøgningen mangler nu blot at blive godkendt af Børne- og Undervisningsministeren.

TUR og arbejdsmarkedets parter, samt de godkendte skoler venter i spænding på ministerens afgørelse.

- TUR

 

facebook twitter