Succesfuld uddannelse af unge med handicap

21. december 2021

En erhvervsrettet forsøgsuddannelse for unge med kognitivt handicap viser imponerende resultater. I alt har 77 elever allerede gennemført deres forløb og bestået deres eksamen, og 6 elever er stadig i gang med deres andet år på lageruddannelsen.

Glad

Glad Fonden beretter om stor succes med Flexuddannelsen, der er en 2-årige erhvervsrettet forsøgsuddannelse for unge mellem 18-30 år med et kognitivt handicap, som eksempelvis indlæringsvanskeligheder, ADHD og autisme, der gerne vil have mere uddannelse efter afsluttet STU.

STU er en 3-årige ”Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” enden for en række erhvervsrettede emner for unge mennesker med et handicap, som kan gennemføres i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa.

Positive resultater
Flexuddannelsen gennemføres inden for lager, detailhandel, køkken og grøn service. I alt har 77 elever, siden forsøgsordningen startede 2018, bestået eksamen på Flexuddannelsen efter 2 års uddannelse. Herudover er 6 elever stadig i gang med deres andet år på lageruddannelse i Aarhus.

Virksomhedsorienteret undervisning
Det første år foregår undervisningen i en virksomhed 25 timer om ugen. Ved at deltage i det daglige arbejde, lærer de unge om faget og får erfaring med at være på en arbejdsplads. Målet er, at de unge umiddelbart efter uddannelsen kommer videre i job – evt. fleksjob.

Ambition om at forsætte det gode arbejde
Uddannelsen er etableret af Glad Fonden og afprøves i København, Aarhus og Esbjerg i samarbejde med erhvervsskoler, kommuner og virksomheder.
Lige nu er Glad Fonden derfor i dialog med de kommuner, der indgår i forsøgsuddannelsen. Ambitionen er, at de i begyndelsen af det nye år kan invitere unge i Århus, Esbjerg og København, der har afsluttet deres STU, til informationsmøde om muligheden for at søge ind på en Flexuddannelse fra august 2022.

- TUR

Læs mere om flexuddannelsen

facebook twitter