Kan restriktionerne lempes for transportlærlingene?

4. februar 2021

Transporterhvervets Uddannelser har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet i håb om at få lempet restriktionerne for transportlærlingene en smule.

Kan restriktionerne lempes for transportlærlingene?

På baggrund af adskillige henvendelser fra skoler og organisationer har Transporterhvervets Uddannelser (TUR) rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Det skyldes blandt andet de nyligt opdaterede spørgsmål og svar på ministeriets hjemmeside omhandlende restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Kørekort og grundlæggende kvalifikationsuddannelse er nødvendige kompetencer for at eleverne kan udføre det praktiske arbejde, som er kerneopgaven i den praktiske del af deres uddannelse. Derfor erhverves disse kompetencer som de første, når eleverne starter på deres hovedforløb. Undervisningen i ovennævnte kørekort og certifikatfag kan ikke gennemføres virtuelt på grund af gældende lovgivning om certifikater.  

I ATLs nyhedsbrev fra mandag d. 1. februar 2021 udtalte TURs sekretariatschef Mogens Ellgaard-Cramer sig om problematikken:

- Vi prøver at få ministeriet til at forstå, at det vil være kritisk, at lærlingene ikke har mulighed for at tage de nødvendige kørekort samt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. En lærling uden kørekort og CUB har nemlig en meget lille værdi for vognmanden.

I TUR frygter man derfor et stort antal ophævelser af uddannelsesaftaler, idet disse kørekort og certifikatfag typisk gennemføres inden for den første tid i elevernes uddannelsesaftaletid.

På AMU dialogmødet onsdag d. 3. februar 2021 blev problematikken også drøftet. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i TUR frygter, at corona-restriktionerne vil føre til, at der indgås færre uddannelsesaftaler, og at igangværende uddannelsesaftaler risikerer at blive ophævet. Derfor er der enighed om, at der skal tages hånd om problematikken, men uden dette går ud over AMU-området.  Her kan deltagerne nemlig godt erhverve kørekort og kvalifikationsuddannelse.

For praktikvirksomhederne, der har ansat lærlinge til at hjælpe med at holde samfundet kørende og sikre vareforsyningen, er situationen uforståelig og frustrerende. Behovet for at lærlingene erhverver kompetencerne er omdrejningspunktet for virksomhederne i forhold til planlægning af deres drift.

 

- TUR

Læs nyheden på ATLs hjemmeside

 

facebook twitter