Ændring af uddannelsestid

14. januar 2021

Nu skal alle ansøgninger om ændring i lærlingens uddannelsestid foregå online via tur.dk. Det kan være en fordel, hvis skolerne hjælper med at ansøge på vegne af lærlingen og praktikvirksomheden.

Ændring -af -uddannelsestid -medramme

Lærlingens uddannelsestid fastsættes i forbindelse med, at lærlingen og praktikvirksomheden indgår en praktikaftale. Men af forskellige årsager kan der efterfølgende være grund til at ansøge om, at uddannelsestiden kan blive afkortet eller forlænget, f.eks. hvis lærlingen har fået merit eller skal på barsel under sin uddannelse.

Ny proces for ansøgning om ændring i uddannelsestid
Hvis man ønsker at ændre i lærlingens uddannelsestid, skal der sendes en ansøgning til Transporterhvervets Uddannelser (TUR), som vil sagsbehandle ansøgningen indenfor 14 dage. Ansøgningen sendes til TUR online via ansøgningsskema på tur.dk.

Der vil være en overgangsperiode, hvor det vil være muligt at sende ansøgningen som sædvanlig via e-Boks, men fra den 1. februar 2021 vil det kun være muligt at sende ansøgningerne til TUR online via ansøgningsskemaerne.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis ansøgningen godkendes af TUR, at den ikke erstatter uddannelsesaftalen, som er indgået mellem lærlingen og praktikvirksomheden. Hvis ansøgningen bliver godkendt, skal der altså laves en ny uddannelsesaftale mellem parterne, hvori den nye uddannelsestid fremgår.

Lærlingen og praktikvirksomheden har mulighed for selv at ansøge om ændring af uddannelsestid, men det kan være en fordel at få hjælp af skolen til at ansøge på vegne af parterne, da skolen kan sikre, at skoleopholdet placeres inden for den fastsatte uddannelsestid.

- TUR

Læs mere om ændring af uddannelsestid samt ansøgningsskemaerne på tur.dk 

facebook twitter