Ny LUP: Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem

15. juni 2021

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan den nye LUP (lokale undervisningsplan) skal udarbejdes af skolen og det lokale uddannelsesudvalg.

Vejledning Ny LUP-1

Billede: Skærmbillede af forside til Ny LUP

Skolernes lokale undervisningsplan (LUP) indgår som en del af forenklingen af hele beskrivelsessystemet til erhvervsuddannelserne. LUP er et redskab for ledere og lærere til at beskrive kvalitetssikring og udvikling af undervisningen. Samtidig fungerer den som dokumentation overfor skolens elever og ministeriet.

I 2021 begynder skolernes arbejde med forenkling af den lokale undervisningsplan. Det vil sige, at de tidligere regler for LUP erstattes af nye såkaldte minimumskrav. Minimumskravene består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold:

  • Mål for undervisning
  • Indhold i undervisningen
  • Evaluering og bedømmelse

Det er hensigten at give skolerne frihed til at skrive deres pædagogiske kontekst, og derfor er der ikke fastsat en bestemt ramme med en fast skabelon, så længe de tre ovenstående minimumskrav er beskrevet.

Forenklingen på dette område træder i kraft fra 1. august 2021 og betyder, at LUP’en for enten et grundforløb eller hovedforløb skal ligge klar senest ved skoleperiodens begyndelse.

- TUR

Læs om lokale undervisningsplaner emu.dk. På siden findes også vejledning samt eksempler på LUP

facebook twitter