Oprettelse af ny FKB indenfor Lager, terminal og logistik

20. maj 2021

På baggrund af en analyserapport, der afdækker kompetenceefterspørgsel for havne-, lager- og terminalmedarbejdere, erstattes FKB 2290 med FKB 2873.

Transportuddannelserne _lager

Fra den 30. juni 2021 gælder FKB 2290 inden for Lager, terminal og logistik ikke længere og erstattes af den nyoprettede FKB 2873. Beslutningen om at erstatte FKB 2290 er taget på baggrund af en rapport, udarbejdet af Valcon A/S på vegne Transporterhvervets Uddannelser, der afdækker kompetenceefterspørgsel for havne-, lager- og terminalmedarbejdere de kommende fem år.

I denne forbindelse nedsatte BU Lager og terminal en arbejdsgruppe, som skulle kigge nærmere på de resultater, som rapporten er kommet frem til. Baseret på dette arbejde afgav arbejdsgruppen en række forslag til ændringer af FK 2290, som efterfølgende er blevet vurderet af Børne- og Undervisningsministeriet til at være i en sådan grad, at det var nødvendigt at erstatte FKB 2290 med ny FKB.

Overførsel af uddannelsesmål

Allerede nu er FKB 2873 aktiv, og uddannelsesmål med moder-FKB 2290 er blevet overført. De resterende øvrige uddannelsesmål vil blive overført til FKB 2873 og gjort aktive fra den 1. juli. Alle uddannelsesmål beholder samme uddannelsesnummer. Herudover får alle skoler, som har godkendelse til FKB 2290, godkendelse til FKB 2873.

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til uddannelseskonsulent Michael Ørum Henriksen, mh@tur.dk

- TUR

Læs analyserapporten Kompetenceefterspørgsel på lager, havn og terminal

 

facebook twitter