Corona-reglerne forlænges på EUD-området

3. marts 2021

Nye nødbekendtgørelser på EUD-området samt for midlertidig skolepraktik er trådt i kraft og gælder frem til sommer 2021.

Akutte -initiativer -paa -uddannelsesomraadet -inden -for -transport _500x 333

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt nye nødbekendtgørelser på EUD-området og for den midlertidige skolepraktik, da de tidligere nødbekendtgørelser udløb. Det vil sige, at de nye nødbekendtgørelser indeholder nye datoer, men at det øvrige indhold er det samme som tidligere. Dermed kan der fortsat ikke gennemføres certifikatundervisning for EUD-eleverne i de nævnte perioder.

Da corona-situationen er anderledes i Nord- og Vestjylland samt Bornholm, end i resten af Danmark, er der særregler for disse regioner, som ikke fremgår i tilstedeværende nødbekendtgørelser.

Kort opsummering af væsentlige ændringer

  • I bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, som ændret ved bekendtgørelse nr. 2055 af 18. december 2020, bekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 168 af 2. februar 2021, foretages følgende ændring: 1. I § 9 a, stk. 1, ændres »28. februar 2021« til »31. juli 2021«.
  • I bekendtgørelse nr. 863 af 12. juni 2020 om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1254 af 26. august 2020, bekendtgørelse nr. 1934 af 14. december 2020 og bekendtgørelse nr. 2109 af 19. december 2020, foretages følgende fire ændringer:
  1. Bekendtgørelsens titel affattes således: »Bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 og 2021 i erhvervsuddannelserne«
  2. Tre steder i § 8, stk. 5, ændres »1. marts 2021« til »15. juli 2021«.
  3. To steder i § 8, stk. 5, ændres »15. marts 2021« til »1. august 2021«.
  4. I § 8, stk. 7, ændres »1. marts 2021« til »15. juli 2021«.


Derudover har Børne- og Undervisningsministeriet ændret i retningslinjerne for ungdoms- og voksenuddannelser. De nye retningslinjer trådte i kraft den 28. februar 2021.

- TUR

facebook twitter