Europæisk projekt evaluerer EU’s lovpligtige efteruddannelse

3. marts 2021

TUR er ét af de seks lande, der deltager i ETI-projektet, som har til formål at undersøge, hvordan EU’s lovpligtige efteruddannelse kan forbedres.

 COVID-19: Nye midlertidige frister på transportområdet

Den belgiske institution Instituut voor de autoCar en de autoBus leder et projekt, der startede i september 2019, som skal undersøge EU's lovpligtige efteruddannelse. Projektet hedder ”Evaluating To Improve (ETI-projekt)” og sigter efter at udvikle samt afprøve en ny metode til at evaluere EU’s lovpligtige efteruddannelse. Der er til projektet knyttet et forskerhold fra universitetet i Antwerpen. I alt deltager organisationer fra seks lande med data på området fra hvert land. TUR deltager i projektet sammen med lignende organisationer fra landene Tjekkiet, Belgien, Tyskland, Frankrig og Finland. Projektet finansieres af EU under Erasmus+-puljen.

Efteruddannelsen analyseres og evalueres
Alle de deltagende lande bidrager til projektet ved at indsamle og bearbejde data på området fra det respektive land. Herefter overleveres data til analyse af forskerholdet i Antwerpen. Der er indtil videre blevet udarbejdet kvalitative interviews med kursister, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

For chauffører er analyserne udarbejdet med udgangspunkt i følgende områder:

  • Surring
  • Energiøkonomisk kørsel
  • Køre- og hviletider
  • Brug af taktograf

For personbefordring er analyserne udarbejdet med udgangspunkt i følgende områder:

  • Kundeservice
  • Energiøkonomisk kørsel
  • Køre- og hviletider
  • Brug af taktograf

Senere følger også kvantitative data fra de ovennævnte områder.

Anbefalinger til efteruddannelsen
Indenfor de næste par måneder vil al den data, der er blevet indsamlet, munde ud i en rapport, som afdækker en samlet vurdering af den lovpligtige efteruddannelse samt lovgivning på området. Derudover vil rapporten komme med anbefalinger til, hvordan efteruddannelsen kan forbedres.

Projektet forventes afsluttet i august 2022.

- TUR

Læs mere om ETI-projektet på hjemmesiden

facebook twitter