Unge lærlinge tager styringen og viser vejen frem

16. marts 2021

Som led i kampagnen ”Tag Styringen” er der blevet iværksat en ambassadørindsats, der har til formål at give kampagnen et afgørende element af identifikation.

 Unge lærlinge tager styringen og viser vejen frem
Ambassadør, Anders Løth, der er i lære som havne- og terminalarbejder hos Copenhagen Malmö Port.

”Tag styringen” er en kampagne, som skal få flere unge til at få øjnene op for, at en transportuddannelse er et attraktivt uddannelsesvalg. Som et vigtigt element i kampagnen er et hold af unge ambassadører fra forskellige transportuddannelser med i en række film, trykte materialer, som afsender på indhold på de sociale medier og på hjemmesiden transportuddannelser.dk.

Ambassadører skaber identifikation hos målgruppen
Ved at skabe identifikation mellem ambassadørerne og målgruppen (primært de unge) og konkret give et indblik i en hverdag, hvor man ‘tager styringen,’ er ambassadørindsatsen afgørende for at realisere projektets formål om at øge rekrutteringen til TURs uddannelser.

Med ambassadørindsatsen skabes kommunikation mellem dem, der er en del af transportbranchen og dem, der kan blive en del af transportbranchen. Derudover er kommunikationen fra ambassadørerne med til at skabe kendskab til transportuddannelserne generelt og nedbryde fordomme om branchen.

Ambassadørholdet består af lærlinge fra uddannelserne til havne- og terminal, godschauffør, lageroperatør og togklargøring. De er mellem 24 og 35 år.

Klædt på til opgaven
Ambassadørholdet blev skudt i gang lige før jul, hvor TUR afholdt en workshop for at klæde de unge transportlærlinge på til opgaven som ambassadør. Til workshoppen blev ambassadørerne bl.a. rådgivet i, hvilke overvejelser man kan gøre sig, når man skal vise sin uddannelse frem via billeder og film på de sociale medier.

Dette med udgangspunkt i at ambassadørerne fra januar skiftevis laver indhold til TURs sociale platforme og derigennem giver et indblik i deres hverdag som transportlærling.

Man vil kunne følge med i ambassadørernes hverdag på TURs Instagram-profil samt Facebook-side frem til sommer 2021.

Mellem jul og nytår blev kampagnen ”Tag Styringen” lanceret. Kampagnen udspringer fra projektet ”Transportbranchen i en ny tid”. Projektet er støttet af Nordea-fonden samt Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond og Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond.

- TUR

Mød ambassadørerne på transportuddannelser.dk

Følg ambassadørerne på Facebook

Følg ambassadørerne på Instagram

 

 

facebook twitter