Nyt værktøj på Praktikpladsen.dk til indgåelse af uddannelsesaftaler

17. november 2021

Styrelsen for It og Læring har lanceret et nyt værktøj på Praktikpladsen.dk, som erhvervsskoler, elever og virksomheder kan bruge til at udfylde uddannelsesaftaler.

COLOURBOX3324479 (1)_nyt Værktøj _komprimeret (1)


Styrelsen for It og Læring lancerer et nyt værktøj på Praktikpladsen.dk, som de anbefaler erhvervsskoler, elever og virksomheder at bruge, når de skal udfylde uddannelsesaftaler.

Værktøjet vil ifølge Styrelsen for It og Læring gøre det mere overskueligt for erhvervsskoler og virksomheder at udfylde uddannelsesaftaler.

En fordel ved at benytte værktøjet er, at processen med udfyldning af uddannelsesaftaler understøttes af automatiske adviseringer om næste skridt via e-mail og sms.

I 2022 udvides Praktikpladsen.dk, så også ændringer til uddannelsesaftaler kan ske digitalt samme sted.

- TUR

Læs mere om det nye værktøj på Styrelsen for IT's hjemmeside, som du finder her! 

facebook twitter