Trepartsaftalen forlænges i et år

28. oktober 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge aftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) i et år.

Ny -trepartsaftale -paa -plads

Aftalen, der er indgået imellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, skal understøtte et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem og indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet.

Aftalen betyder blandt andet en videreførelse af prøver i AMU og videreførelse af forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området. Der afsættes 328,5 millioner. kr. i 2022.

- TUR

Læs mere om forlængelsen af aftalen på Børne- og Undervisningsministeriet

facebook twitter