Påmindelse om tilmelding til GF2-konferencer

23. september 2021

TUR inviterer til 2-dages konference om Grundforløb 2 på Hotel Koldingfjord, tilmelding kan ske enten til den 13.-14. oktober eller til den 2.-3. november.

BAU Transport Om Arbejdsmiljø _konferencebillede1

TUR har fornøjelsen af at invitere skolernes undervisere og planlæggere til 2-dages konferencer om Grundforløb 2 (GF2) på Hotel Koldingfjord. Der afholdes 2 konferencer henholdsvis den 13. - 14. oktober og den 2. – 3. november.

Formålet med konferencerne er at give skolerne mulighed for at medvirke til udarbejdelse af den kommende beskrivelse af indhold på GF2, som skal træde i kraft fra august 2022. Herudover ønskes det at give skolerne en mulighed for at udveksle erfaring med GF2, samt at bidrage med viden, ideer og inspiration til, hvordan man på skolerne kan forestå undervisning og afsluttende prøve på GF2.

Program

Konferencerne vil primært bestå af oplæg, gruppearbejde og afrapportering, hvor vi går i dybden med en række emner, som er vigtige i forhold til undervisning på GF2.

 TUR sørger for, at du på GF2-konferencerne får viden om:

  • Ny beskrivelse af §3 i uddannelsesbekendtgørelsen
  • Det uddannelsesspecifikke fag – herunder også samspillet imellem det uddannelsesspecifikke fag, grundfag og certifikater
  • Grundforløbsprøve – den nationale skabelon
  • Virksomhedsforventninger til elevernes faglige og personlige kompetencer efter afsluttet GF2
  • Optagelse på GF2

Indhold på begge konferencer er ens, og oplægsholderne er de samme.

Deltagelse er gratis

Konferencen d. 13. - 14. oktober (nummer 1938 i kursuskataloget) kan tilmeldes her.

Konferencen d. 2. - 3. november (nummer 1939 i kursuskataloget) kan tilmeldes her.

- TUR

Læs mere om GF2-konferencen, der afholdes den 13. - 14. oktober 

Læs mere om GF2-konferencen, der afholdes den 2. - 3. november

facebook twitter