Skoler kan nu søge om tilskud til grøn efteruddannelse og opkvalificering samt udstyrsinvesteringer

10. august 2022

Godkendte udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser kan inden den 23. september 2022 søge om midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at udvikle og afprøve undervisning med henblik på at understøtte den grønne omstilling.

Nyhed - Grøn Pulje


Partierne bag finansloven for 2021 har besluttet, at udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser skal kunne søge om midler til at udvikle og afprøve undervisning med henblik på at understøtte den grønne omstilling.

Puljen består af to ansøgningspuljer, der omfatter:

1. Ansøgningspulje til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling
2. Ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb

Alle godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser kan søge om tilskud fra ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af undervisningsforløbs.

Ansøgningspuljen til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling kan kun søges af godkendte udbydere inden for teknologi, byggeri og transport.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning til begge puljer er fredag den 23. september 2022 klokken 13.00.

Vær opmærksom på, at det er et krav for begge ansøgningspuljer, at ansøgere inddrager relevante faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg.

- TUR

Læs mere og ansøg om midler til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling

Læs mere og ansøg om grøn pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb

facebook twitter