Vi sætter strøm til busuddannelserne

21. december 2022

Fire skoler indenfor transportområdet har fået bevilliget tilskud til el-busser.

Ajourføring i kørsel med el-lastbiler

Foto udlånt af Daimler Truck Media

I efteråret havde alle skoler mulighed for at ansøge om midler til udstyr og materiel, som skal fremme arbejdet med bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning.

I dag har Børne- og undervisningsministeriet offentliggjort på deres hjemmeside, at der er bevilliget midler til fire skoler til at erhverve el-busser til undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne inden for kollektiv trafik.

Til sammen dækker de fire skoler Danmark geografisk. Skolerne er: AMU JUUL, AMU Nordjylland, DEKRA Sydjylland og Tradium.

Erhvervelsen af el-busser til undervisning understøtter det stigende antal af el-busser på vejene. Derfor glæder det TUR, at man i fremtiden kan inddrage el-busser på uddannelsen

Der findes allerede et 1-dagskursus som teoretisk gennemgår kørsel med el-lastbil, bl.a. sikkerheden omkring batterikøretøjer og viden om de faktorer, der påvirker el-forbruget. TUR forventer i januar 2023 at få godkendt et 3-dagskursus, som er praktiskorienteret om kørsel med el-busser.

I det nye år vil TUR se nærmere på at udvikle undervisningsmaterialer til brug indenfor el-busser.

Men det ikke kun busområdet, der kan glæde sig over nyt grønt materiel. CELF på Falster har fået midler til at erhverve el-lastbil. AMU-Fyn har fået midler til to simulatorer til transportområdet. 

- TUR

facebook twitter