Involvering af LUU i behandling af virksomhedsgodkendelser

24. februar 2022

Som noget nyt vil Brancheudvalget for vejgods fremover involvere LUU i behandlingen af ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at uddanne lærlinge.

Luu _logo

Det er ikke længere kun Brancheudvalget for vejgods, der skal gennemse ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at få godkendelse til at uddanne lærlinge. Nu bliver LUU også inddraget i processen og vil fremover have mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til den enkelte ansøgnings indhold, inden den færdigbehandles i brancheudvalget.

Inddragelsen af LUU sker på initiativ fra Brancheudvalget for uddannelse til Vejgodstransport, der ønsker at bruge LUU-medlemmernes lokale kendskab og viden om virksomhederne i behandlingen af ansøgningen. Det for at højne det faglige niveau for kommende lærlinge.

Virksomheder, der ønsker godkendelse, skal stadig indsende ansøgning via TURs hjemmeside, hvorefter at TUR fremsender ansøgningen til det rette brancheudvalg, samt LUU-medlemmer der er placeret i geografisk nærhed af virksomheden.

- TUR

facebook twitter