Restriktioner er ophævet: En række anbefalinger gælder fortsat

3. februar 2022

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer skolerne til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning, som eksempelvis at foretage ugentlig screeningtests.

Mundbind_og_handsker

Foto: Colourbox

Restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område videreføres ikke efter deres udløb, som var den 31. januar 2022.

Konkret vil der ikke længere gælde krav om coronapas og krav om mundbind. Der vil heller ikke længere være begrænsning i antal deltagere i forbindelse med forevisninger og lignende på skolerne.

Anbefalinger på børne- og undervisningsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer dog skolerne til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder at:

  • foretage ugentlige screeningstest for kursister, elever, personale på ungdoms- og voksenuddannelserne
  • give mulighed for at personale på ungdoms- og voksenuddannelserne kan bære mundbind og visir
  • sørge for, at der er hyppig udluftning på kontorer og i undervisningslokaler, og at der er ekstra rengøring af kontaktpunkter mv.

- TUR

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets anbefalingerne

facebook twitter