Forbedret digital understøttelse af unges overgang til uddannelse

26. januar 2022

Ny og forbedret digital understøttelse af unge skal bidrage til bedre muligheder for dialog og samarbejde om unge, der er blevet pålagt at påbegynde en uddannelse. 

Digitalt Samarbejde _komprimeret (1)

Børne- og Undervisningsministeriet har netop bekendtgjort, at en ny og forbedret digital understøttelse er på vej. Understøttelsen skal hjælpe kommuner og uddannelsesinstitutioner med at få bedre mulighed for dialog og samarbejde om unge med et uddannelsespålæg.

Eksempelvis skal kommunerne, når en ung med et uddannelsespålæg bliver optaget på en uddannelse, foretage en konkret og fremadrettet vurdering af, om den unge har brug for støtte under uddannelsen. Med den nye understøttelse deles disse oplysninger direkte via de eksisterende fagsystemer i kommunen og på uddannelsesinstitutionen.

Den nye digitale understøttelse er udviklet i et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

- TUR

Læs mere om den nye digitale understøttelse

 

facebook twitter