STUKs nye tilsynsstrategi er klar

26. januar 2022

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er klar med sin tilsynsstrategi for de kommende år, der går på tværs af grundskole-, ungdomsuddannelses- og voksenuddannelsesinstitutioner og tilsynsopgaver.

COLOURBOX53168200_tilsynesstrategi _komprimeret

Foto: Colourbox

Fra 2022 til 2024 vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) have fokus på at styrke tilsynet, så det kommer en større gruppe af elever og kursister til gavn. Helt præcist vil tilsynsstrategien være bygget op om to pejlemærker:

• STUK sætter elever og kursister først
• STUKs tilsyn og vejledning er konkret og anvisende

Pejlemærkerne betyder, at STUK fremover vil sætte hurtigt ind over for skoler og institutioner med lav kvalitet i undervisningen og dårlige faglige resultater. Herudover vil STUK vil udtage flere skoler og institutioner i tilsynet end hidtil.

- TUR

Læs mere om STUKs nye tilsynstrategi

facebook twitter