Flere indgåede lærepladsaftaler på Lager- og terminaluddannelsen

30. juni 2022

Et godt samarbejde mellem TUR Lærepladsformidling og transportskolerne har medført, at der indgås tidlige lærepladsaftaler på Lager- og terminaluddannelsen.

Flere indgåede lærepladsaftaler på Lager- og terminaluddannelsen

Tidligere på måneden meddelte STUK, at kvoten for antal elever, som må begynde på grundforløb 2 på Lager- og terminaluddannelsen, fjernes fra 2023. Det betyder, at der fra 2023 ikke længere er loft på hvor mange elever, der må begynde på uddannelsen uden på forhånd at have en lærepladsaftale med en virksomhed.

En af årsagerne til at kvoten nedlægges, er, at uddannelsen nu lever op til de objektive kriterier om antal af lærepladsaftaler tidligere i uddannelsesforløbet.

Stigningen af tidlige indgåede lærepladsaftaler skyldes en prioriteret indsats fra TUR Lærepladsformidling. TUR Lærepladsformidling har i samarbejde med transportskolerne haft fokus på at øge antallet af tidlige indgåede lærepladsaftaler. Hensigten med at arbejde på fjernelse af kvoten var, at når kvoten forsvandt, kunne elevoptaget øges, og dermed kan virksomhederne rekruttere flere lærlinge fra grundforløb inden for lager- og terminaluddannelsen.

- I TUR er vi meget glade for, at det gode samarbejde mellem TUR Lærepladsformidling og transportskolerne for at hjælpe eleverne med at indgå lærepladsaftaler tidligt i deres uddannelsesforløb, har givet succes. Samarbejdet har været med til, at en større andel af elever på grundforløbet på lager- og terminaluddannelsen tidligere indgår lærepladsaftaler med virksomheder, fortæller Mogens Ellgaard-Cramer, som er sekretariatschef i TUR.

TUR Lærepladsformidling er et relativt nyt initiativ fra arbejdsmarkedets parter på transportområdet, som blev finansieret af transportbranchens uddannelsesfonde. Initiativets overordnede formål er at hjælpe virksomheder og grundforløbselever med at finde hinanden og indgå lærepladsaftaler. For at løse denne opgave er flere initiativer sat i gang, herunder kontakt til virksomheder der tidligere har haft lærlinge samt udvikling af samarbejdet på tværs af lokale skoler for at matche elever og virksomheder.

- TUR

facebook twitter