Kvoten for Lager- og terminaluddannelsen fjernes i 2023

29. juni 2022

Brancheudvalget for Lager og terminal samt TURs bestyrelse bakker op om Børne- og undervisningsministeriets beslutning om, at kvoten for optag af elever på grundforløb 2 fjernes.

 Kvote -på -lageruddannelsen -er -fjernet

I flere år har der været kvote på antallet af elever, der kan begynde på grundforløb 2 på Lager- og terminaluddannelsen.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) som fastlægger hvilke erhvervsuddannelser, der skal have kvote for optagelse til grundforløb 2 for det kommende kalenderår. Det bliver gjort ud fra følgende tre parametre:

  1. Andelen af uddannelsesaktive elever, som har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for tre måneder efter gennemført grundforløb
  2. Ledighedsgraden for færdiguddannede
  3. Forholdet mellem efterspørgslen og udbuddet efter faglært arbejdskraft

I kalenderåret 2021 opfyldte Lager- og terminaluddannelsen flere af de tre parametre, hvilket betyder, at uddannelsen ikke længere har kvote for, hvor mange elever der må begynde på grundforløb 2 i 2023. Elever med uddannelsesaftaler har altid ret til at påbegynde grundforløb.

Rådet for Erhvervsuddannelser (REU), som rådgiver Børne- og undervisningsministeriet, spørger hvert år de faglige udvalg om deres kommentarer til det kommende års kvoter. Der har været opbakning fra Brancheudvalget for Lager og terminal samt TURs bestyrelse om at uddannelsen ikke skal være kvotebelagt fra 2023.

Samtidig er Lager- og terminaluddannelsen fortsat på listen over uddannelser, der kan udbydes med skoleoplæring (tidligere kaldet skolepraktik).

God nyhed for fremtidens arbejdskraft 

TUR er yderst tilfreds med, at kvoten for optag af elever til grundforløb inden for Lager- og terminaluddannelsen fjernes fra 2023. Rundt om på landets transportskoler mangler der i den grad elever på grundforløbet, så skolerne kan matche virksomhedernes ønske om lagerlærlinge. 

Det at have lærlinge er en naturlig del af den danske arbejdsmarkedsmodel, da det er en af måderne, virksomheder kan få dækket deres behov for arbejdskraft.

- TUR

Se STUKs brev om dimensionering og positivliste 2023

facebook twitter