Ny iBog® Håndbogen i lastsikring – EU BPG og CTU-koden

16. juni 2022

Svenske MariTerm AB og TUR Forlag har i et tæt samarbejde udgivet en komplet lastsikringsmanual efter både European Best Practice Guidelines og CTU-koden.

 

 Container (1)

Beskadiget skibscontainer som følge af mangelfuld lastsikring af godset.
Foto: Wesmans A/S

Med jævne mellemrum går store mængder varer tabt grundet mangelfuld lastsikring. Det kan være containere, der falder af et containerskib og lander på havets bund. Eller det kan være et lastsikringsarrangement, der kollapser grundet forkert lastfordeling, brug af en forkert surringstype eller manglende opklodsning.

Årsagen til sådanne uheld er ofte utilstrækkelig viden om korrekt godshåndtering og de enorme kræfter, der påvirker lasten i forskellige transportsituationer.

Ustabile forsyningslinjer, generel vareknaphed samt ønsket om størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø sætter fokus på at sikre høj kvalitet i lastsikringen.

Derfor har MariTerm AB og TUR Forlag i fællesskab udviklet Håndbogen i lastsikring på dansk, svensk og engelsk. Bogen kan med sine vejledninger og beregninger efter både EU BPG og CTU-koden anvendes til nationale og internationale transporter samt kombitransporter.

- TUR

Læs pressemeddelelse: Ustabil verden sætter spot på sikre godstransporter

Se iBogens indhold og bestil til introduktionspris til og med 30.06.2022

facebook twitter