Nyt udvidet læremateriale kan findes på Materialeplatformen på tur.dk

29. juni 2022

TUR har udviklet lærematerialer til det nye uddannelsesmål ”49885 Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet”. Lærematerialerne kan findes i Skolernes rum på tur.dk.

 Nyt Udvidet Læremateriale På Materialeplatformen

I starten af 2022 blev uddannelsesmålet ”49885 Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet” udviklet. Uddannelsesmålet er blevet udviklet med baggrund i en tidligere udvikletrapporten ”Kompetenceefterspørgsel for havne-, lager- og terminalmedarbejdere” fra 2019.

Uddannelsesmålet blever desudenogså fremlagt og gennemgået ved seneste faglærerkursus ERFA Llager faglærerkursus den 11. og 12. maj 2022.

TUR har udviklet etTil uddannelsesmålet er nu også udarbejdet udvidet lærermateriale til uddannelsesmålet. Lærematerialet består i form af et vejledende skema mm, samt en powerpoint-præsentation. Begge dele skal ses som vejledende til uddannelsesmålet.

Derudover er Uuddannelsesmålet 49885 Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet er desuden også blevet tilknyttet som et valgfrit specialefag til erhvervsuddannelsen lager og terminal.

- TUR

facebook twitter