Lager- og terminaluddannelsen er optaget i nationalt videnscenter

15. november 2022

Elever, undervisere og virksomheder kan hente den nyeste viden og erfaring, som bidrager til, at eleverne får kompetencer til det digitale arbejdsmarked.

Lager- og terminaluddannelsen er optaget i nationalt videnscenter 

Foto:  Colourbox

Videnscenter Procesteknologi er et nationalt videnscenter, som formidler den nyeste viden indenfor procesteknologi videre til undervisere, elever og virksomheder. På den måde skal videnscenteret bidrage til at elever på erhvervsuddannelserne får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på det digitale arbejdsmarked og med fokus på ”industri 4.0”.

Formålet med videnscenteret er bl.a. at dele erfaringer, viden og materialer samt at gøre disse tilgængelige for alle undervisere og elever på erhvervsskolerne samt for virksomhederne. Hjemmesiden Videnscenterportalen.dk bliver løbende opdateret med erfaringer, viden og materialer. EUC Lillebælt er værtsskole og Kold College er partnerskole for videnscenteret. EUC Lillebælt udbyder de procesteknologiske uddannelser procesoperatør, industrioperatør, smed samt lager- og terminaluddannelsen. 

Danmark har ti videnscentre om erhvervsuddannelser

Børne- og undervisningsministeriet har oprettet ti nationale videnscentre for udvalgte uddannelsesområder. Her kan elever, skoler og virksomheder holde sig opdaterede, blive inspireret og downloade undervisningsforløb kvit og frit.

- TUR

 

Læs om EUC Lillebælts pilotprojekt om den nye digitale lageruddannelse i samarbejde med Arla

facebook twitter