Åben for tilmelding: Nye konferencer i efteråret 2022

14. september 2022

Dette efterår holder TUR to konferencer om henholdsvis GF2 og om RKV. Alle konferencer er gratis.  

 Åbn for tilmelding: Nye konferencer i efteråret 2022

Sidste år var skolerne meget interesserede i at deltage i TURs konferencer om GF2 (grundforløb 2) og RKV (realkompetencevurdering). Derfor gentager TUR succesen og inviterer igen til konference.

Begge konferencer afvikles to gange og varer begge to dage. Alle konferencerne foregår i Kolding, de 3 vil foregå på Hotel Koldingfjord og en på Scandic Kolding. Konferencerne veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og afrapportering.

Det er gratis af deltage i konferencerne. Man kan tilmelde sig via links nedenfor.

TUR håber, at alle skoler vil tage godt imod initiativet, fordi erfaring viser, at gensidig erfaringsudveksling giver indsigt og viden for skoler og for TUR.

 

Konference om GF2

Formålet med konferencen er at debattere de nye grundforløbsbeskrivelser, forsøgsordning omkring kørekort B m.m. Derudover vil faglærere have mulighed for at erfaringsudveksle om bl.a. undervisning, lærepladssøgning, prøver på skolerne og give idéer og inspiration til indhold og rammer omkring GF2.

Bemærk, at hver konference har fokus på udvalgte uddannelser. Læs mere om indhold og program for hver konference i linket til tilmelding.

Tilmelding til GF2-konference den 24. – 25. oktober Denne konference handler om uddannelserne; vejgods-, lager-, lufthavnsoperatør og buschauffør i kollektiv trafik.

Tilmelding til GF2-konference den 7. – 8. november Denne konference handler om uddannelserne; vejgods-, lager-, ambulancebehandler- og autohjælp. Bemærk, at denne konference foregår på Scandic Kolding

 

Konference om RKV

Formålet med konferencen er give faglærere mulighed for at blive opdateret på regler og rammer for realkompetencevurdering herunder de mange myndighedsbindinger på transportområdet. Derudover vil der være fokus på erfaringsudveksling og give indsigt, idéer og inspiration til realkompetencevurderer på skolerne.

Bemærk, at hver konference har fokus på udvalgte uddannelser. Læs mere om indhold og program for hver konference i linket til tilmelding.

Tilmelding til RKV-konference den 16. – 17. november 2022 Denne konference handler om uddannelserne; vejgods-, lager-, ambulancebehandler- og autohjælp.

Tilmelding til RKV-konference den 12. – 13. december 2022 Denne konference handler om uddannelserne; vejgods-, lager-, lufthavnsoperatør og buschauffør i kollektiv trafik.

 

Ved spørgsmål om indhold på konferencerne kan man kontakte uddannelseskonsulent Jørgen Jæger på jj@tur.dk eller telefon 8145 4509.

Ved spørgsmål om overnatning og forplejning kan man kontakte konference- og kursuskoordinator Jane Ellingsen på je@tur.dk eller telefon 8145 4515.

- TUR

facebook twitter