Grøn pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på EUD og AMU

2. september 2022

Fristen for at ansøge om midler fra ”den grønne pulje” er den 23. september 2022. TUR skal senest have skolernes projektbeskrivelser den 14. september for at sagsbehandle dem, så de kan indsendes inden ministeriets frist.

 Grøn pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på EUD og AMU

I finansloven for 2022 er afsat en pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering inden for arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne. Alle, som er godkendt til at udbyde erhvervs- og/eller arbejdsmarkedsuddannelser, kan søge om tilskud fra puljen.

Formålet med puljen er at støtte undervisningsforløb, som bidrager til, at lærlinge og kursister opnår kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

 

Puljen består af to dele:

  1. Pulje til udstyrsinvesteringer
  2. Pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb

 

Det er for ”pulje for udstyrsinvesteringer med tilhørende kompetenceudvikling” et krav, at projektet skal gennemføres med inddragelse af mindst ét relevant fagligt udvalg eller efteruddannelsesudvalg.

Dette samarbejde skal bekræftes af udvalget, og bekræftelsen skal indsendes af skolen sammen med ansøgningen.

For ansøgere, der vil bruge TUR i dette samarbejde, gør TUR opmærksom på, at sagsbehandlingen og TURs vurdering af det i ansøgningen beskrevne samarbejde, kan tage op til otte kalenderdage.

TUR anbefaler derfor, at ansøgere fremsender projektansøgning hurtigst muligt til TUR - dog senest den 14. september 2022 kl. 12:00 for, at TUR kan gennemføre sagsbehandling inden den 22. september 2022.

TUR behandler projektansøgningerne løbende.

Ansøgere skal selv indsende projektansøgning sammen med TURs bekræftelse af samarbejdet, som beskrevet i den tilhørende vejledning.

Send ansøgningen til: tur@tur.dk  skriv ”grøn pulje” i emnefeltet.

 

Kontakt gerne TURs konsulenter på brancheområderne, hvis der skulle være spørgsmål:

Christian Hunter ch@tur.dk

Johnny Bengtsson jb@tur.dk

Jørgen Jæger jj@tur.dk

Michael Henriksen mh@tur.dk

Mogens Ellgaard-Cramer mc@tur.dk

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) administrerer puljen, og skal senest have skolernes ansøgning den 23. september 2022 kl. 13:00.

Undervisningsministeriet har samlet information om puljerne samt ansøgningsmaterialer på deres hjemmeside.

 

- TUR 

 

facebook twitter