App til ambulancebehandlereleverne

7. februar 2023

Slut med papirer, der bliver væk eller glemt. Appen ”Uddannelsesbogen – ambulancebehandler” afløser papirversionen af uddannelsesbogen, som eleverne bruger for at sikre fremgang og kvalitet i deres uddannelse.

App til ambulancebehandleruddannelsen

Alle elever på ambulancebehandleruddannelsen har en såkaldt ”uddannelsesbog”, som følger dem i deres uddannelse. Eleverne tager denne samling af kopi-papirer med sig rundt mellem skole, ambulancestationen og hospitalet. Men disse papirer skal høre fortiden til. For TUR barsler med en app, som skal erstatte papirversionen, så det bliver nemmere for eleven at holde styr på sin uddannelsesbog. Appen hedder ”Uddannelsesbogen – ambulancebehandler” og kan downloades til iPhone og android-telefoner.

Udrulning af app

Appen lanceres i løbet af foråret 2023 med en såkaldt soft launch. Det vil sige, at appen bliver udrullet til eleverne på uddannelsen i etaper hen over resten af 2023.

TUR vil stå i spidsen for implementering af appen hos de første udvalgte hold af ambulancebehandlerelever, og på sigt vil skolerne selv stå for at lære eleverne at bruge appen i deres uddannelse.

Udvikling, test og tilpasning

Appen udvikles af IT-leverandøren Veng IT, som også står bag en tilsvarende app for andre uddannelsesområder. Appen er nøje tilpasset ambulancebehandleruddannelsens struktur og indhold samt de forskellige instanser, som undervejs i elevens uddannelse, skal godkende elevens gennemførsel af oplæringsmålene i hver oplæringsperiode.

Fra årsskiftet og frem til lancering er TUR i gang med at teste appens funktionalitet, struktur og automatiseringer af mails. Bl.a. er appen testet internt i TUR, og der er planer om at gennemføre tests med ambulancebehandlerelever på skolerne samt oplæringsansvarlige og oplæringsvejledere på ambulancestationerne og hospitalerne.

TUR ser frem til appen bliver en realitet på ambulancebehandleruddannelsen, og forventer ligeledes at appen skal udvikles til de øvrige transportuddannelser.

- TUR

facebook twitter