Skoledialogmøde om EUD og AMU

23. februar 2023

I denne uge mødtes TUR og transportskolerne til det første skoledialogmøde i år. Som noget nyt afprøver TUR, at mødet både handler om EUD og AMU.

Skoledialogmøde om EUD og AMU

I 2022 efterspurgte skolerne, at skoledialogmøderne for EUD og AMU blev lagt sammen. TUR har taget spørgsmålet til sig, og har valgt som et forsøg, at de to første møder i 2023 både skal omhandle EUD og AMU.

I denne uge holdt TUR således det første skoledialogmøde med begge uddannelsesområder på programmet. Mødet var på AMU Fyn i Odense, og 36 personer var tilmeldt. Efter næste møde, som er i maj, vil der blive evalueret på mødeformen og -indholdet.

TUR sætter stor pris på den gode dialog og samarbejdet med transportskolerne. Derfor er de kvartalsvise skoledialogmøder højt skattet af sekretariatet.

- TUR

facebook twitter