Invitation til seminar: Forebyggelse af vold og trusler

9. juni 2023

BAU Transport og engros inviterer transportskolerne til at deltage i et endags-seminar, som skal klæde faglærere på til at undervise i et nyt koncept, der skal forebygge vold og trusler i persontransporten.

Kopi Af Kopi Af TUR Holder Lukket1

De seneste par år har der været øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i persontransporten. Udviklingen bevæger sig den rigtige vej, men desværre viser tendensen, at der stadig er udfordringer med problemadfærd i det offentlig rum.

Gratis virksomhedsarrangement
BAU Transport og engros har derfor taget initiativ til et nyt koncept, der består af en række gratis 3-timers virksomhedsarrangementer, som skal sætte fokus på forebyggelse af vold og trusler i persontransporten. Arrangementerne skal afholdes i 2023 og 2024 og tager udgangspunkt i virkelige cases, hvor undervisningen faciliteres via bl.a. dialogkort.

Prioriterede nationale mål
Initiativet fra BAU transport og engros sker som et led i trepartsaftalen fra 2020, hvor transport af passagerer er udpeget som et af de prioriterede mål med henblik på at sikre, at arbejdspladser aktivt arbejder med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø.

Endags-seminar for skolerne
Da faglærere rundt omkring på transportskolerne allerede har gennemført kurser om konflikthåndtering og kender til problemstillingerne, virksomhederne og deres chauffører, ser BAU transport og engros skolerne som en væsentlig ressource for konceptets udvikling og udbredelse. 

BAU Transport og engros vil derfor gerne invitere skolerne til et endags-seminar, som afholdes efter sommerferien. Formålet med seminaret er at informere om det nye koncept, samt at klæde faglærer på, der ønsker at undervise i virksomhedsarrangementerne.

Seminaret afholdes den 1. september 2023 fra kl. 9.30 – 15.00 på AMU-Fyn, C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ. På seminaret vil konceptet og tankerne bag blive præsenteret.

Programmet for seminaret vil være:

· Morgenmad
· Velkomst og præsentation af deltagerne
· Præsentation af undervisningskonceptet og tankerne bag v/Gitte Larsen og Lotte Skov Malling AMU-Fyn
· Frokost
· Videreudvikling og vidensdeling
· Eftermiddagskaffe og kage
· Opsamling – evaluering – det videre arbejde
· Tak for i dag

Efter afholdt seminar vil BAU transport og engros honorere interesserede skoler for at gennemføre initiativet.

Tilmelding til seminar sker til partskonsulent Marie-Louise Heneberg på mahe@di.dk eller partskonsulent Benny Nymark Andersen på benny.andersen@3f.dk senest den 23. august 2023.

- TUR

 

facebook twitter