Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

31. maj 2023

Færdselsstyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Farligt gods

Færdselsstyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse nr. 596 af 26. maj 2023 om vejtransport af farligt gods.

Den nye bekendtgørelse indfører bl.a. mængdegrænser for privates transport af fyrværkeri og flaskegas og ændrer i de nationale bestemmelser for vejtransport af husstandsindsamlet affald, der er farligt gods.

Ændringen i de nationale bestemmelser for vejtransportændres ændres bl.a. for at imødekomme ønsker fra branchen og lette kommunernes indsamling af husholdningslignende affald, der er farligt gods fra bl.a. husstande og virksomheder.

- TUR

Gå til den nye bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods her!

facebook twitter