Uddannelsesaftalens oplysninger om løn og ansættelsesvilkår

1. marts 2023

Styrelsen for It og Læring (STIL) har udsendt korrektion til en nyhedsmail fra den 22. november 2022 om hvilke oplysninger der skal udfyldes i formularen til uddannelsesaftalen. Skolen har pligt til at hjælpe med, at uddannelsesaftalen er korrekt udfyldt.

Uddannelsesaftale 2.png

I nyheden fra 20. februar 2023 præciserer STIL, uddannelsesaftalen både skal indeholde oplysninger om løn og om ansættelsesvilkår i øvrigt.

Skolerne har pligt til at undersøge om indgåede uddannelsesaftaler er fuldstændigt udfyldt og underskrevet, jf. § 96 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hvis ikke aftalen er fuldstændigt udfyldt, herunder med angivelse af løn- og ansættelsesvilkår, skal skolen rette henvendelse til virksomheden og eleven for at få manglerne berigtiget.

STIL gør desuden opmærksom på, at der ikke er tale om en ny regel. Oplysningerne om løn og øvrige ansættelsesvilkår indgår i forvejen som en del af indholdet på uddannelsesaftaleblanketten.

- TUR

Læs STILs nyhed Uddannelsesaftalen skal både indeholde oplysninger om løn og ansættelsesvilkår

facebook twitter