Lager- og logistikoperatøruddannelsen er ved at blive digitaliseret på EUC Lillebælt

7. september 2023

I 2022 søsatte EUC Lillebælt et pilotdigitaliseringsprojekt med Arla på lager- og logistikuddannelsen. Nu er projektet ved at være ved vejs ende og har indtil videre vakt stor begejstring og interesse blandt eleverne.

EUC Lillebælt - Lager (1)

Digitaliseringen vinder stadig større indpas. Dette gælder også på transportskolerne, som også kigger mod nye muligheder for at uddanne nye medarbejdere, der er godt klædt på til at varetage fremtidens arbejdsopgaver.  

Pilotprojektet er udarbejdet i sammenarbejde mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 3F og NNF, som en imødekommelse af den udvikling, der naturligt også forekommer i lagervirksomheder.

Pilotprojektet, som startede i 2022, er nu ved at være ved vejs ende. Holdet mangler kun få ugers undervisning, før de skal til svendeprøve i løbet af efteråret. TUR har derfor talt med faglærer Jan Bårris, for at høre mere om hvordan projektet er gået, og hvordan eleverne har taget imod det:

De var vildt imponerede over det. Det må man sige. At de kunne gå hjem og fortælle virksomhederne, at der faktisk var nogle nye ting der kunne indføres, for at gøre deres arbejde mere optimalt. Der var mange af de nye teknologier, som de ikke kendte til, som faktisk kunne løse deres problemstillinger i virksomheden. Så projektet har virkelig båret frugt. Det er helt sikkert. ” Jan Bårris.

Begejstrede elever

De 21 elever fra Arla, som havde takket ja til at være en del af pilotprojektet, har givet udtryk for, at de er utrolig interesserede i at lære om digitalisering og automatisering, da det er en stor del af deres hverdag i Arla. Derfor er der begejstring blandt eleverne omkring digitaliseringen af uddannelsen.

Der har virkelig været begejstring på holdet over, hvad de lærer på uddannelsen. Der er flere gange hvor eleverne har ønsket at blive tilbage i klasselokalet for at arbejde videre med de programmer, de har lært at bruge. Eleverne har så siddet og arbejdet videre til langt ud på eftermiddagen, før vi har måtte lukke lokalerne af for dagen. Så de er imponeret over det og giver den fuld gas, fordi de kan se sammenhængen mellem, det de lærer, det de gør på deres arbejdsplads, og hvad de kan få ud af det. ” Jan Bårris.

Projektet afsluttes i efteråret, hvorefter de involverede parter skal evaluere på hvilke erfaringer de kan tage med sig. Hvad der er helt sikkert er, at pilotprojektet er starten på en digitalisering af Lager- og Logistikuddannelsen på EUC Lillebælt.

- TUR

facebook twitter