Årets Gaffeltruckkonference tiltrak 97 faglærere og censorer

11. april 2024

Gaffeltruckkonferencen er netop blevet afholdt. Og med stor succes. Konferencens emner var bl.a. undervisning af elever med udfordringer, og faglærere fra hele landet deltog for at opdatere sig med den seneste viden, deltage i debatter og udveksle erfaringer.

Årets Gaffeltruckkonference Tiltrak 97 Faglærere Og Censorer 12

Under årets konference, som blev afholdt den 2.-3. april, blev der lagt vægt på at imødekomme behovene hos elever med forskellige udfordringer såsom ADHD. Psykolog Majbrit Juhl Clemmensen fra Learnmark præsenterede karakteristika ved forskellige typer af diagnoser og gav forslag til, hvordan undervisningssituationer kan tilpasses.

Et andet af årets emner var fokus på sikkerhedsprocedurer inden for områder som dagligt eftersyn, sikkerhedstjek og vedligeholdelse af gaffeltrucks og stablere. Still Trucks deltog aktivt ved at facilitere workshops og praktiske demonstrationer af disse emner, hvilket gav deltagerne en hands-on erfaring og mulighed for at stille spørgsmål.

Inden afholdelse af konferencen havde TUR på opfordring modtaget en del spørgsmål til TURs prøvevejledning og til Arbejdstilsynet. Disse spørgsmål udgjorde grundlaget for oplæg og debatter. Efterfølgende blev der afholdt en paneldebat med fem faglærere, som havde forberedt korte oplæg om deres undervisningsmetoder inden for fem emner fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området.

Debatten blev løftet med kommentarer og spørgsmål fra salen, der alle bidrog til en levende og informativ udveksling af erfaringer og viden.

Tak for godt samarbejde
TUR benyttede også lejligheden til at sige tak for mange års godt samarbejde til Gitte Hansen fra AMU Syd. Gitte Hansen har, på vegne af TUR, gennemført eksaminatoruddannelse af faglærere igennem mange år. Gitte hjælper også TUR og TUR Forlag som faglig ekspert inden for bl.a. gaffeltruck og stabler.

TUR takker alle deltagere og ser frem til at arrangere konferencen igen i 2025, hvor endnu flere emner og erfaringer vil blive delt til gavn for undervisningsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladserne.

- TUR

facebook twitter