Drenge af ikke-vestlig herkomst er underrepræsenteret på erhvervsuddannelserne

17. april 2024

Andelen af drenge med ikke-vestlig baggrund, der begynder på en erhvervsuddannelse efter grundskolen, har været faldende over de seneste 10 år.

COLOURBOX53896077 (1)

En ny analyse fra Tænketanken DEA afslører en markant forskel i, hvordan drenge af ikke-vestlig herkomst og etnisk danske drenge vælger deres uddannelsesvej. Mens kun 22 procent af drenge med ikke-vestlig herkomst begynder en erhvervsuddannelse, indleder 29 procent af de etniske danske drenge en lignende uddannelse. Denne skævvridning har været stigende siden 2011, da begge grupper ligeledes søgte mod erhvervsuddannelserne.

I et interview med Altinget fremhæver Kristian Jakobsen, cheføkonom ved DEA, at denne udvikling finder sted, selvom efterkommere af indvandrere generelt viser en positiv progression i uddannelsesstatistikkerne. Tine Brøndum, forsker ved Danmarks Pædagogiske Institut, vurderer, at dette kan delvist skyldes en bevidst undgåelse af erhvervsuddannelser, muligvis som følge af en øget bevidsthed om potentiel diskrimination.

Analysen indikerer også en betydelig forskel i frafaldsprocenter mellem de to grupper. Mens to ud af tre etnisk danske drenge fuldfører eller fortsætter deres erhvervsuddannelse, gælder det kun én ud af tre drenge af ikke-vestlig herkomst.

Samtidig viser analysen, at der er betydelige variationer mellem forskellige erhvervsuddannelser i forhold til optagelsen af drenge med ikke-vestlig herkomst.

Kristian Jakobsen og Tine Brøndum mener begge, at en del af løsningen kan ligge i at tiltrække flere svende og mestre med ikke-vestlig herkomst samt i en stigende diversitet blandt eleverne på erhvervsuddannelserne.

- TUR

Læs mere om analysen fra DEA her.
Læs hele interviewet med Kristian Jacobsen og Tine Brømdum på A4 Uddannelse.

facebook twitter